Daňová evidence

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.
Jednoduché účetnictví bylo k 1. lednu 2004 zrušeno – zůstává jen účetnictví, kterým se v Zákoně o účetnictví rozumí pouze podvojné účetnictví. Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby (FO), které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci (DE), a to podle § 7b Zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, není účastníkem sdružení a není zapsán v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.


Podvojné účetnictví


Podvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku 2004, od 1. ledna 2004 se už používá jen pojem účetnictví (pro to, co dříve bylo účetnictvím podvojným) a jednoduché účetnictví se (s několika drobnými přechodnými opatřeními) ruší, resp. nahrazuje tzv. daňovou evidencí podle zákona o daních z příjmů, tj. účetní jednotky, které dříve vedly jednoduché účetnictví, nyní budou vést buď daňovou evidenci nebo (podvojné) účetnictví.

V podvojném účetnictví je každá položka na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu, ale na opačné straně (Má dáti nebo Dal). Např. pokud je pokladnou zaplacena dodavatelská faktura ve výši Kč 1500.-, je tato částka zaúčtována na účet pokladny na str. Dal a na účet dodavatele na str. MD.Vedení Vašeho účetnictví je u nás pojištěno !!!


V praxi to probíhá asi tak, že dohledá-li jakákoliv kontrola orgánů státní správy třeba až po třech letech chybu, a na základě této Vám doměří penále či pokutu, bude Vám tato naší pojišťovnou uhrazena. (pojistná smlouva k nahlédnutí v kanceláři)